Desenvolupam els documents de desenvolupament dels Estudis, Estudis Bàsics y Plans de Seguretat i Salut.

Realitzar el seguiment, planificació i implementació en obra del Pla de seguretat, així com la gestió (planificació, organizació i control) de totes les actuacions en materia preventiva de l’obra, conforme amb la 2a Edició de la Guía Tècnica (Març 2012).