A Goet RES tenim equips de construcció que ens permeten actuar com a constractista d’obra. Entre els treballs executats destaquen: obres d’urgència , actuacions a façanes, protecció d’edificis, atenció als requeriments municipals, esbrossat i tancat de solars, finalització de promocions. Possam a disposició dels propietaris de vivendes per lloger, d’entitats financeres o institucions que rebin vivendes d’execucions hipotecàries un servei de recepció i adecuació de les vivendes per a tornar a possar-la en una situació correcta d’ús.