Per a començar amb qualsevol obra es necessari tenir un coneixement complet dels costos. Per a aquest motiu elaboram un presupost, per el qual serà necesari efectuar les medicion amb detall de cada una de las unitats integrants de l’obra.

A Goet RES oferim tant a despatxos d’arquitectes com a constructors la possibilitat de realitzar l’estat de medicions completes de les obres per a projectes d’execució dels arquitectes. també realitzam pressuposts per a empreses de construcció.